„Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz”

„Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz”

Az Alapítvány életében, nem első alkalommal, januárban záródtak a félévi alapítványi nyelvi vizsgák. A vizsgák alkalmat adnak arra, hogy a tanulók, nyelvi fejlesztőtanárok, mentorok, szülők és az alapítvány munkatársai pontos képet és fontos visszajelzést kapjanak a tanulók nyelvi készségeinek fejlődéséről. A legtöbb információt azonban a gyerekek és a fejlesztőtanárok kapják, akik láthatják, hogy melyek azok a területek, amelyek még fejlesztésre szorulnak, és melyek azok a kompetenciák, amiknek már birtokában vannak a tanulók. Ez a következő félévben is hasonlóképpen fog megvalósulni.

A fejlesztőtanárok egy közösen, előre meghatározott menetrend szerint végzik munkájukat és így a tanulók is pontos képet kapnak arról, hogy az adott időszakban milyen feladatok várnak rájuk. Az év végi felméréseken minden tanuló – szintjének megfelelően – képes lesz a megadott témákról magabiztosan társalogni, gondolatait és véleményét kifejezni. Fontos szem előtt tartani, hogy a vizsgák nem egy merev, tanulótól idegen, hanem oldott és barátságos légkörben zajlanak. Ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a vizsgahelyzeteket a jövőben sokkal koncentráltabban és gördülékenyebben éljék meg, így a fellépő stresszhelyzet kevésbé gátolja őket valódi tudásuk bizonyításában. Nagy előnyt jelent továbbá a tanulóknak, hogy ezt a megszerzett tudást alapítványon belül is kamatoztatni tudják. A közösségi házakba érkező önkéntesek sok esetben nem magyar anyanyelvűek, így a tanulók házon belül tapasztalhatják az idegen nyelv ismeretének fontosságát. A kiemelkedően jól teljesítő tanulók pedig anyanyelvi célországokba is eljuthatnak, ahol életre szóló élményekkel gyarapodva térnek vissza, nem csekély mértében hozzájárulva ezzel nyelvtudásuk fejlődéséhez.

Nyelvtanárként úgy gondolom, hogy a mai társadalomban elengedhetetlen legalább egy idegen nyelv ismerete. A modern technika és számítógépek világában a könnyebb eligazodást és boldogulást segíti a nyelvtudás nem csak külföldön, hanem itthon is.

Mint minden területen, a nyelvtanulás területén is elengedhetetlen a rendszeres, következetes és kitartó tanulás. A hosszú évek munkájának gyümölcse nem fog beéretlenül maradni. Egy zeneszám szövegének megértése is örömmel töltheti el a tanulókat vagy, hogy kedvenc énekesük, színészük, sportjuk, hobbijuk idegen nyelvű honlapján megtalálják és megértik a számukra fontos információkat, mindezt bármilyen fordítóprogram segítsége nélkül. Alapítványon belül a haladó csoportban lévő tanulók segíthetik, ösztönözhetik a fiatalabbakat és ezzel ők is hozzájárulnak a sikeres együttműködéshez.

Martincsek Zoltán, szegedi nyelvi fejlesztő