Szülői értekezlet

Szülői értekezlet

Pécs: Szeptember 5-én tartotta évindító szülői értekezletét a Pécs 1-es és Pécs 3-as csoport. A megbeszélésén sor került a 2020/21-es tanév tanulmányi szerződéseinek megkötésére. Témáink közt szerepelt az Alapítványban folyó Projektoktatásról való tájékoztatás, közös családi nap időpontjának, helyszínének és programjának kijelölése, valamint a már meglévő szülői és tanulói adatbázis frissítése. Nagy megmérettetés előtt áll mindkét csoport az idei évben, hiszen a 10. évfolyamosok a Portfólióvédésre, a 12. évfolyamosok az érettségire és felsőfokú továbbtanulásra készülnek a tanév során. Az Alapítvány minden segítséget, támogatást biztosít a sikeres kivitelezés támogatása érdekében. Tájékoztattuk a szülőket és diákokat a megújult nyelvi verseny és Tallérgyűjtő verseny jelentkezési módjáról és részleteiről. Felkészülten indulunk az új tanév kihívásai elé! Bálint-Orsós Andrea és Borsy Luca mentorok

Az idei első szülői értekezletünket online tartottuk a Pécs 2-es csoportban. Megbeszéltük az idei foglalkozásokat (nyelvi, 3D, természettudományok), versenyeket, vizsgákat (nyelvvizsgák B1 szint, ECDL 4-6. modul), a fejlesztési lehetőségekről és a közösségi programokról is beszéltünk. Van lehetőség akár egyéni online konzultációra is! Az elmaradt nyelvi táborok nagy örömünkre „pótolva” lesznek, s idén lesz még „logika” tábor is. Izgalmas év elé nézünk, s örülünk, hogy a gyerekeink megkapnak minden támogatást. Nagyon várják a foglalkozásokat, táborokat. Köszönjük. Takács Tímea, szülő, Pécs 2-es csoport

Szentes: „Szeptember 9-én szerdán került sor a két szentesi csoport közös tanévnyitó szülői értekezletére. A szülők és gyermekek dr. Radoszáv Miklós operatív igazgatónk köszöntő szavai után tájékoztatást kaptak a mentoroktól a 2020/2021-es tanév tervezett eseményeiről, a foglalkozások várható időbeosztásáról.  Foglalkozásaink házunk első, egész éves, közös projektjének -Közlekedés- égisze alatt folynak majd. A hétvégi alkalmakat családi és kulturális napokkal, művészetpedagógiai tevékenységekkel igyekszünk élménygazdaggá tenni. Felhívtuk a figyelmet idegennyelvi Tallérgyűjtő versenyünkre is, melyben már az ötödik osztályosok is részt vehetnek. Szót ejtettünk Érdekképviseleti Fórumunkról és a Gyermekparlamentről, ahová hamarosan mi is képviselőket delegálunk. Biztosítottuk gólyáinkat arról, hogy az esetleges online oktatásra történő átálláshoz a támogatásként igényelt informatikai eszközök rendelkezésre állnak és hamarosan kiosztásra kerülnek. Noha a gyermekek számára nem kis kihívás a felső tagozatba lépve megbirkózni az új feladatokkal, felelősséget követelő helyzetekkel, mindenki bizakodva tekint e tanévre.” Kovács Sándor mentor, Szentes 1-es csoport, Őzéné Törőcsik Márta mentor, Szentes 2-es csoport

Jászberény:„Szeptember 18-án délután volt a Jászság 1-es csoport szülőértekezlete. Sajnos, többen is lebetegedtek és nem tudtak eljönni. Előtte még pakoltunk a Közösségi Házban. Most már majdnem a helyén van minden, a gyerekek jöhetnek már a programokra. Az Iránytű éves projektről, az Alapítvány honlapjáról, pályázatokról, várható éves programokról, táborokról, Életút Napról beszélgettünk. Dávid, aki informatikát tanul az egyetemen, megmutatta nekünk a Google felületet, hogyan tudunk ott beszélgetni, írni egymásnak, de ott lesznek majd  a tantermek is. Kaptunk szalámit és sokan Tabletet is kaptak, hogy a digitális tanuláshoz mindenkinek legyen eszköze. Köszönjük szépen! ” Jászság 1-szülők

„Szeptember 19-én egy tartalmas és információval teli szülői értekezleten vettem részt. A Jászság 2-es csoport mentora, Oláh Tamás mindent bővebben és részletesebben elmondott arról, hogy milyen projektek és tanórák, táborok és fejlesztőórák várhatóak a következő tanévben. Szó esett az Idegennyelvi verseny és a Tallérgyűjtés folyamatáról is. Pár mondatban összefoglalta, hogy az egyetemistákkal készülnek a középiskolások a Portfolióvédésre is, és különböző tematikájú feladatban is tudják segíteni a nagyobb Csányisok a fiatalabbakat. Számomra ez a szülői értekezlet nagyon részletes és informatív volt.” Burainé Sziráki Ágnes, szülő

Szeptember 18-án a Jászság 3-as csoport is megtartotta a szokásos év elei szülőiét. Mielőtt elkezdtük volna, páran hamarabb mentünk, hogy a frissen felújított Közösségi Házunkban segítsünk pakolni és rendezkedni. Nagyon örültünk mi is és a gyerekek is, mikor megláttuk a gyönyörű konyhát, a szépen felújított infótermet. A bal oldali szárnyban új mosdókat alakítottak ki. Minden helységben új fűtőtesteket raktak fel, hogy a meleget tudják majd biztosítani gyermekeinknek. Minden biztosított a tanulóknak ahhoz, hogy tanuljanak és jól érezzék itt magukat. Köszönjük!

A szülői értekezlet (Jászság 3-as csoport) a COVID-19 miatt zárt térben maszkban zajlott, de még így is nagyon fontos információk elfeledtették velünk mindezt. A nyolcadikos gyermekeink középiskolai választás előtt állnak, erről beszélgettünk hosszasan. A nyelvi verseny teljesítésével külföldi nyelvi táborba mehetnek gyermekeink majd nyáron, pályázatokról, projektekről, közösségi munka fontosságáról is szó esett. Aláírtuk a tanulmányi szerződéseket, melyben a gyerekek leírták az erre az évre vállaltakat. Szurkolunk, hogy gyermekeink a nyolcadik osztályt végig tudják vinni normál tanításban, ne kerüljön sor az online oktatásra! Sikeres tanévet kívánok mindenkinek! Petrovai Andrea, szülő

Szeptember 11-én a Jászság 4-es csoportjának szülői értekezlete a jászberényi Közösségi Ház udvarán zajlott. A jó hangulatú délutánon megbeszéltük az első közös évünk tapasztalatait, az előttünk álló tanév programjait és aláírtuk a Tanulmányi szerződéseket. A szülők eddigi együttműködését megerősítettük, illetve a gyerekekkel átbeszéltük a soron következő feladataikat. Megnéztük az órarendjüket, megbeszéltük a változásokat. Az Alapítványtól kapott tabletek is ekkor kerültek átadásra, ami nagyon nagy segítség lesz a gyerekek számára az online felületek használata (esetleg az újabb online oktatás) során. Izgalommal várjuk már a közös foglalkozásokat ebben a tanévben is. Hábenciusné Balla Andrea mentor, Jászság 4-es csoport

 

Nagybajom: Szeptember 5-én, 11-én és 12-én lezajlottak Nagybajomban is a szülői értekezletek. Az idei év menetrendjéről, a foglalkozásokról, pályázatokról és programokról is szó esett. Szóba kerültek a Közösségi Házban tervezett projektfoglalkozások, a mentorok ismertették a jövőbeni táborok időpontjait, hangsúlyosak voltak a közelgő központi felvételik és a pályaorientáció. A tanév elején a szokásos tanulmányi szerződésekben a gyerekek vállalásaikat kitöltötték, ezt a szülők és mentorok aláírásaikkal igazolták.

Szeged: Szeptember 9-én és 11-én tartották meg a szegedi csoportok a tanévnyitó szülői értekezleteiket. A járványhelyzet ellenére majdnem mindenki el tudott jönni a megbeszélésre, ahol szó esett a nyári táborokról, a 2020/21-es tanév rendjéről és az új oktatási rendszer informatikai hátteréről is. Mindenki aláírta az új tanévre a szerződését és a vállalásaikat is szerződésben rögzítették a gyerekek.

Kaposvár: „Nem a megszokott formában zajlott a K1-es csoport szülői értekezlete szeptember 15-én. A fertőzés veszély kiküszöbölésére, voltak akik maszkban érkeztek, és voltak akik távolabb ültek egymástól. Az értekezletet megtisztelte dr. Radoszáv Miklós az Alapítvány operatív igazgatója, valamint Halász Marianna és Sárközi Angéla mentorok.
Gyermekeink szempontjából fontos információkkal gazdagodtunk. Szó volt a tovább tanulás, közösségi munka fontosságáról. A közszolgálati órák eltölthetőségéről, pályázatokról. Kismentori feladatokról és nem utolsó sorban a 2021-es évi Életút Napról, nyári táborokról.” Kissné Ági szülő, Kaposvár 1-es csoport

A Kaposvár 2-es csoportjában a támogatási szerződésben vállaltakat beszéltük meg részletesen, szó volt az éves programokról, az aktuális pályázatokról és a nyári táborokról is. Legtöbbet a portfólió értékelésről beszélgettünk, ami az idei tanév egyik legkiemelkedőbb feladata lesz. A Családi Napunk részleteit is egyeztettük. A szülői megbeszélés keretén belül kerültek átadásra azok az informatikai eszközök, amelyeket a Csányi Alapítvány biztosított támogatottjainak az online oktatás megkönnyítésére. A csoportban nagy meglepetést és nem kis örömöt okozott a tablet,  és más információs eszközök átadása. Egyelőre még lelkesen és nagy kíváncsisággal ugrunk neki a 2020/2021-es tanévnek.

Pénteken, szeptember 18-án a kaposvári legfiatalabbak, a 4-es csoport szüleinek tartottunk szülői értekezletet, melyen Szabóné André Piroska szakmai referens is részt vett. A tanév során várható programokról, a tallérgyűjtő versenyről, a nyári táborokban tapasztaltakról esett szó többek között. Csoportunkból ketten új oktatási intézményben folytatják tanulmányaikat, hiszen a Munkácsy Mihály Gimnázium hatosztályos képzésében vesznek részt. A szerződések aláírása után kötetlen beszélgetéssel fejeztük be a szülői értekezletet és abban egyeztünk meg, hogy az elmúlt tanév sikeres rendezvényeit folytatjuk.

Az Alapítvány által a gyerekek részére biztosított digitális oktatást segítő tableteknek, memóriakártyának nagyon örültek a gyerekek, már alig várják, hogy kipróbálhassák és használhassák őket, a szülők pedig hálásan köszönték meg a segítséget, a támogatást.

Mohács: Szeptember 17-én, 18-án és 21-én kerültek megrendezésre a tanévkezdő szülői értekezletek. A találkozó első részében értékelték az előző félév eseményeit és a digitális oktatás tapasztalatait. A Mohács 1-es és a Mohács 2-es csoportnál szóba került a Portfólió értékelés eredménye és a nyári táborozás. A Mohács 3-as csoport tagjai pedig a továbbtanulás eredményeit értékelték ki. Az értekezletek második felében az új tanév főbb eseményeit és feladatait beszélték meg a mentorok és a szülők. Szó esett a projektoktatás idei terveiről, melynek programjaival a gyerekek pályaválasztásában szeretnének a mentorok, az egyetemisták és a különböző szakemberek segítséget nyújtani.

A Mohács 1-es csoport értekezletét megtisztelte jelenlétével dr. Radoszáv Miklós igazgató úr, aki hasznos tanácsokkal segítette a munkánkat.