Science in Europe

Science in Europe

A „Kalandozások Európában” projektünk első programelemét „Science in Europe” névvel láttuk el. Célunk volt, hogy két dimenzióban, térben és időben kalandozva a diákok számára kirajzolódjon Európa természettudományos térképe.

Párhuzamot vontunk az emberiség és a természettudományok evolúciója között és utazásunkat napjainktól indítottuk el.

Egy 2010-ben, a Természet Búvár folyóiratban megjelent kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium biológia tanárának és Szent-Györgyi Albertnek a levelezéséből kellett megtalálni a diákoknak a kötődést a jelen pandémiás időszakhoz. A múltat és a jelent, a teret és az időt összekötő kapocs pedig Karikó Katalin, akinek munkásságával és az mRNS alapú védőoltás kifejlesztésének lépéseivel ismerkedhettek meg a diákok.

Programunk második részében magyarországi és Európa különböző területéről a természettudományok nagy vívmányait bemutató szobákat alakítottunk ki a hármas csoport segítségével. Itt a diákok szakirodalom alapján feldolgozták az adott kutatási folyamatot és annak eredményeit átfordították a mindennapjaikra. Így minden csapat megtanult házilag projektort, „3D projektort”, Newton-bölcsőjét készíteni, gyümölcslevek C-vitamin tartalmát meghatározni. Átfordítottuk a stressz folyamatát Selye János munkássága alapján a tudomány nyelvére, majd leküzdésének módját a mindennapi életbe.

Bízunk benne, hogy programunk során tudatosult a diákokban, hogy Európának, mint a természettudományok bölcsőjének ma is fontos szerepe van a természettudományos tudás alakításában és ezek ismerete fontos a XXI. század ember számára. Dénes Eszter fejlesztő tanár

 

A projektről készült képek a Galériában tekinthetők meg.