Vujity Tvrtko járt nálunk

Vujity Tvrtko járt nálunk

Vujity Tvrtko, Pulitzer-emlékdíjas horvát származású magyar író, újságíró, több sikerkönyv szerzője ezen a héten Jászberényben járt. Városunkban két telt házas előadást tartott az életéről, utazásairól, sorsokról, emberekről, akikkel élete során ismerkedett meg. Tvrtko felajánlotta a jászsági csányis gyermekek számára, hogy hallgassák meg a szerdai előadását, amelyre a jegyeket ő biztosította. Emellett – meghívásunkra – meglátogatott bennünket a Közösségi Házunkban, ahol megmutattuk neki, hogyan éljük mindennapjainkat. Tvrtko minden gyermekkel közvetlen volt, kezet fogott és jókedvűen beszélgetett pár szót, megosztotta velünk gyermekkori iskolai történeteit, sőt Burai Tamással még egy rögtönzött pingpong meccset is lejátszottak.

Ezt követően összegyűltünk a ház Déryné termében, ahol közel fél órás motivációs előadást tartott nekünk a vendégünk. A kötetlen beszélgetés során szóba kerültek a gyermekek álmai, és hogy mit kell tenni azért, hogy valóra is váljanak. Hallottunk örömről, nehézségekről, célokról. Arról, hogy a legfontosabb a célok során az odáig vezető út. Ami bár alkalmanként nehéz, rögös, de ha a végeredményre koncentráltunk, akkor sokkal könnyebben vesszük az akadályokat. Hábenciusné Balla Andrea, mentor

„Vujity Tvrtko, aki megélte a földi poklot és most a földi paradicsomban él, eljött a mi kis városunkba előadást tartani. Sokunk számára megdöbbentő volt az ő élete, amit elmesélt nekünk. Szinte átélhettük azokat az élményeket, amelyek vele történtek. Mesélt nekünk Csernobilról, a háborúban elveszített barátairól, kórházi történetekről és azt is megosztotta velünk, hogy hogyan vált olyan emberré, amilyen most ő valójában. Személyes kedvencem az előadásban az a történet volt, ami egy tornász lányról szólt, aki akkor is megmutatta, hogy van tovább, amikor lehetetlennek tűnt. Hálásan köszönöm Vujity Tvrtkonak, hogy az előadásáról erősebben jöhettem ki, mint ahogy oda bementem.” Juhász Aba Nikolett, Jászság 2-es csoport

„A mai nap folyamán egy kellemes meglepetés ért bennünket a Csányi Alapítványban. A jászberényi Lehel Filmszínházban szuper előadáson vehettünk részt Vujity Tvrtko által. A műsor engem is elgondolkodtatott, hiszen példaértékű az, amit elért, mindenkinek a példaképe lehetne. Megtanultuk, hogy ha teszünk a céljainkért és bízunk magunkban, akkor nekünk is sikerülni fog. Nagyon megható volt hallgatni, hogy milyen viszontagságokon ment keresztül az álmaiért. Örülök neki, hogy nem olyan nehéz a gyerekkorunk, mint azoknak a gyerekeknek, akikről mesélt. Úgy láttam a felnőtteket is megérintette a története és mindenki lelkileg megerősödve jött ki az előadásról. Számomra szimpatikus ember, úgy gondolom, hogy ha én is elég kitartó leszek, akkor elérhetem a céljaimat. Köszönjük szépen, hogy részt vehettünk az előadáson.” Kaptás Márk, Jászság 1-es csoport

Vujity Tvrtko, a Pulitzer Prize-winning Hungarian writer and journalist of Croatian descent, author of several success books, visited Jászberény this week. In our city he gave two full married lectures about his life, travels, destinies, people he met during his life. Tvrtko offered the children of Jászság Csányis to listen to his performance on Wednesday, for which he provided tickets. He also, at our invitation, visited us at our Community House, where we showed him how we live our daily lives. Tvrtko was direct with all the children, shook hands and had a good conversation, shared his childhood school stories with us, and even played an impromptu ping-pong match with Tamás Burai.

After that, we gathered in the Déryné hall of the house, where our guest gave us a motivation lecture of almost half an hour. During the informal conversation, the children’s dreams and what needs to be done to make them come true were discussed. We heard about joy, difficulties, goals. About being the most important goal during your journey there. Which is difficult and bumpy at times, but if we focus on the end result, we take the obstacles much easier.

Vujity Tvrtko, came to our little town to give a lecture. For many of us, his life that he told us was shocking. We could almost experience the experiences that happened to him. He told us about Chernobyl, his friends lost in the war, hospital stories and also shared with us how he became the person he really is now. My personal favorite in the show was the story about a gymnast girl who showed that there was more when it seemed impossible. I am grateful to Vujity Tvrtko for coming out of his performance more strongly than I went in there.

Today we had a pleasant surprise at the Csányi Foundation. We were able to take part in a super performance by Vujity Tvrtko at the Lehel Film Theater in Jászberény. The show also made me think, as what he has achieved is exemplary, it could be a role model for everyone. We have learned that if we do it for our goals and trust ourselves, we will succeed too. It was very touching to listen to the adversity he went through for his dreams. I’m glad he didn’t have as hard a childhood as the kids he talked about. I saw the adults also touched by his story and everyone came out of the performance spiritually strengthened. A sympathetic person to me, I think that if I am persistent enough, I can achieve my goals. Thank you very much for attending the presentation.