Copyright

A Csányi Alapítvány weboldala – a továbbiakban: a weboldal – a szerzői jog védelme alatt áll, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Csányi Alapítvány a Gyermekekért – a továbbiakban: az alapítvány – kizárólagosan jogosult. Az alapítvány előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Felhasználási engedély

A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Változtatás joga

A weboldalon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az alapítvány fenntartja. Az alapítvány nem vállalja a felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, az alapítványon kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Információk gyűjtése és felhasználása

Az alapítvány tájékoztatja ügyfeleit, hogy a weboldal egy pontján információgyűjtés történik. A hírlevél-szolgáltatás igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges.
Az alapítvány ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adatokat az alapítvány megbízásából a Café Connection Kft. kezeli. Adatkezelési szám: 01429-0002. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak módosítását, törlését, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatást e-mailben az info@csanyialapitvany.hu címen, vagy a következő címre küldött levélben: Café Connection Kft., 1037 Budapest, Seregély u. 3-5. A weboldalakról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa az alapítvány.

Regisztráció

A hírlevél-regisztrációhoz regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció során a felhasználó elérhetőségeit is igényelhetjük.

Biztonság

Az alapítvány mindent szükséges intézkedést megtesz, hogy az Ön személyes adatait illetéktelenektől megvédje.