Életút Program

A Csányi Alapítvány azért jött létre, hogy a tehetséges, de hátrányos körülmények között élő gyermekeknek segítsen tehetségük kibontakoztatásában és fejlesztésében. Ez egy egyszerűen hangzó, de rendkívül összetett folyamat. Megtalálni, és úgy kiemelni valakit, hogy közben nem szakad el családjától, környezetétől és ezt hosszú távon működtetni – bizony nem egyszerű feladat. Ezért az Alapítvány egy komplex programot hozott létre, Életút Program néven, melynek célkitűzése, a beválogatott gyermekek 5. osztályos kortól induló (akár 10-14 éven át tartó) folyamatos támogatása, hogy le tudják küzdeni szociokulturális hátrányaikat, tehetségük kibontakozhasson, hogy továbbtanulásuk biztosított legyen.

 

A 2017. november 23-i  Ülésen a Csányi Alapítvány Kuratóriuma díjat alapított az Alapítvány céljait támogatók (szponzorok), az Életút Programot szakemberként végrehajtók (mentorok, fejlesztők, önkéntesek), támogatottként sikeresen teljesítők elismerésére! A díjat a tragikus hirtelenséggel elhunyt mentorról Ágoston Attiláról nevezte el. A díj átadására minden évben az Életút Napon kerül sor. A díjra jelölhetnek: a Kuratórium tagjai, a Gyermekparlament, az Érdekképviseleti Fórum, a mentorok, a korábbi díjazottak, együttműködő partnerek!               Jelölő lap

Szakmai siker

2016-ban a Csányi Alapítvány elnyerte a „Bonis Bona – a nemzet tehetségeiért”, kiváló tehetséggondozó szervezet díjat.

Alapelv

Valódi társadalmi hatás alkalmi támogatással nem érhető el, csak hosszabb távú, átgondolt, a gyermekeket és a családjaikat egyaránt elérő segítségnyújtással. Személyes törődés, mely különböző életszakaszokban és iskolatípusokban (általános iskola, középiskola, felsőoktatás) más-más módon folyik. Az Alapítvány tehetséget, alkotást tudást és a befektetett munkán alapuló teljesítményt elismerő értékrendet közvetít.

Fejlesztő foglalkozásaink alkalmával  fontosnak tartjuk az élményt nyújtó, aktív ismeretszerzést elősegítő programokat oly módon, hogy azok a gyermekeket kitartásra és a motiváció megőrzésére neveljék.

Hogyan biztosított a Program sikeressége?

Alapítványunkban, Mérési Naptárunknak megfelelően folyamatos szakmai monitoringot végzünk. Egyéni és kis csoportos foglalkozásokat is biztosítunk. Tevékenységünk nem egy helyre kötődik, hanem az országban 7 helyszínen vagyunk jelen: Jászberény, Kaposvár, Nagybajom, Mohács, Pécs, Szeged, Szentes és vonzáskörzetük. Szentesi Közösségi Házunk 2020. őszétől várja a támogatottakat.

Csak elkötelezett, elismert szakemberekkel dolgozunk, biztosítva a program magas színvonalú megvalósulását.

A Program a gyermekek aktív bevonása mellett történik, amely során elmondhatják véleményüket, észrevételeiket, ezzel is fejlesztve az Alapítványban folyó munkát. Ezt a célt szolgálva alakult meg az Alapítvány Gyermekparlamentje és íródott meg az Alapítvány Együttélési Szabályzata és Házirendje.

A Program további gazdagítása az együttműködő partnereink által biztosított tevékenységeken keresztül:

  • Ismeretterjesztés és nyelvi fejlesztő foglalkozások a Fulbright ösztöndíjasok aktív közreműködésével. Intenzív nyelvi képzés AIESEC, COMPASS önkéntesek bevonásával (Brazília, Németország, Szingapúr, Kína, Costa Rica, Olaszország)
  • A tudatos pályaválasztásra való felkészítés és a segítő szakmai kapcsolati tőke építése a Kaposvári Egyetem, a Consulting Club és a McDaniel College Budapest támogatásával.
  • A tudatos pályaválasztás és továbbtanulás előmozdítása érdekében kis szakmai gyakorlat a BONAFARM cégcsoport támogatásával.
  • NI támogatásával robotok programozása, grafikus programozási nyelv elsajátítása, algoritmikus gondolkodás mélyítése.
  • Szoros együttműködés a Polgár Alapítvánnyal, mely eredményeként az évenként kiírt közös pályázat győztesei részt vesznek a Világ-Sakkfesztiválon.
  • Pénzügyi és gazdálkodási ismeretek megalapozása és fejlesztése az OTP Fáy Alapítvány és az O.K. Központ támogatásával.
  • A szociális és kommunikációs készségek fejlesztése céljából tréningek szervezése a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szakembereinek támogatásával.
  • A számítástechnikai ismeretek továbbfejlesztése, coaching az SMP Solutions Kft támogatásával.
  • Tudatos egészségre nevelés a Léghajó Program keretében szervezett tréningek megtartásával.

 

Foglalkozások, programok, szaktáborok a teljesség igénye nélkül

A Közösségi Ház mindennapjait a következetes és kellő alapossággal megtervezett munka jellemzi. Az Életút Programban rögzített szabályok mentén történik a hosszú távú körültekintő tervezés. A hónap folyamán az általános iskolások 26, a középiskolás korosztály számára pedig 29 fejlesztő óra biztosított, valamint egy hónapban három szombaton fejlesztő napok keretén belül biztosítjuk a gyerekeknek a tehetség területüknek megfelelő képzést. Az alapítványi foglalkozások között kiemelt helyen szerepel a minden gyermeket érintő idegen nyelvi oktatás. Az egész tanéven át tartó 5 fordulós nyelvi verseny, mely során az írásbeli tesztek mellett félévkor és év végén alapítványi szóbeli vizsgát tesznek. Ennek eredményeként, nyelvenként és szintenként a legjobban teljesítő diákok csoportja a tanév végi intenzív külföldi nyelvi táborban folytathat tanulmányokat. A fejlesztő foglalkozások másik fókusza az informatika oktatás, ahol cél, hogy az ECDL vizsga megszerzésén felül olyan gyakorlati tudást biztosítsunk tanulóinknak, amely során az okos eszközöket tudatosan és biztonsággal használó felnőttek válnak belőlük. A fejlesztő foglalkozások harmadik alappillére az önismeret és drámafoglalkozás, ami segít leküzdeni a gyermekek hátrányos helyzetéből adódó akadályokat, növeli önbizalmukat és kommunikációs képességüket.

Az Alapítvány Közösségi Házai számos kulturális gazdagító programot szerveznek. Ezen felül gondosan ügyelünk arra, hogy az egyes tanulók támogatása a családok egyensúlyát ne sértse, így nyitott programokat is szervezünk, melyeken a családtagok, testvérek is részt vesznek (Családi Napok, Tehetségnapok, Nyílt napok). A számos, ünnephez kötődő alkalmon túl a szülők részt vesznek a Szülők Akadémiája előadássorozat keretén belül olyan előadásokon, melyek a gyermekeket érintő aktuális problémákat dolgozzák fel, mint például konfliktuskezelés, pozitív kommunikáció, kamaszkor, vagy drogprevenciós előadások. Az év során számos egyéb alakalom is adott a közösségépítésre, ezek sorába tartoznak az alapítványi Foci-, Csocsó-, E-Sport és Sakkbajnokság, a Csányi Band és az Alapítványi kamarazenekari próbák és az évente megrendezésre kerülő Életút Nap ahol tanulóink bemutatják éves tevékenységüket és az év közben elért eredményeiket.

Az iskolaév végeztével a tanulók helyi, belföldi és külföldi tematikus szaktáborokban vesznek részt, ahol a kompetenciaterületek elsajátításának elősegítése folyatódik.

Szociális támogatások

…a teljesség igénye nélkül

A támogatások mértékét és az ösztöndíjak rendszerét a Csányi Alapítvány Támogatási és Ösztöndíj Szabályzata tartalmazza. Támogatottjaink számára minden alapítványi program ingyenes. A támogatás alapelve, hogy egy-egy gyermeknek/családnak nyújtott támogatás akkor a leghatékonyabb, ha nem egyszeri alkalommal történik, hanem folyamatos, támogatottaink egyedi igényeit figyelembe véve életkortól és iskolatípustól függően a biztos munkaerőpiacra kerülésig nyújt rendszeres támaszt. Ez gyermekenként jelenthet akár 10-14 évet. Az alapítványi programokon, valamint a nyári táborokban folyamatosan biztosítunk hideg és meleg étkezést a gyermekek számára. A tanulmányi ösztöndíjakon felül többek között támogatásaink közé sorolható az ECDL és nyelvvizsgadíjak finanszírozása, a művészet és sport területén történő támogatások kifizetése, egészségügyi kiadások fedezése, de szükség szerint ruházkodás, családok rezsiköltségének csökkentésében, tüzelővásárlásban is nyújtunk segítséget. Az oktatási és kulturális szolgáltatások mellett minden tanuló családja rendszeres iskolakezdési tanszer, karácsonyi és élelmiszercsomag támogatást kap, melyek a családok anyagi helyzetétől függően differenciáltak.

Ki kerülhet a Programba?

Az Alapítvány Kuratóriuma, a beválogatást megelőző évben az őszi ülésen dönt arról, hogy az Alapítvány mely térségében hány tanulócsoporttal, és hány fővel bővítheti a tehetséggondozó programját.

Az Életút Programba meghirdetett pályázat útján lehet bekerülni 5. osztályt kezdő tanulóknak, ha a tehetségbeválogatáson nyújtott teljesítményük kiemelkedő és megfelelnek a pályázatban kiírt földrajzi, életkori és szociális feltételeknek. Az aktuális pályázatot az Alapítvány honlapján és Facebook oldalán hozzuk nyilvánosságra. Az Alapítvány munkatársai a tehetségek felkutatása érdekében minden olyan régióban, ahol a pályázatot meghirdették, felkeresik az általános iskolákat, gyermekjóléti szolgálatokat és tájékoztatókat tartanak bemutatva az Alapítvány tevékenységét.

A pályázó gyerekeknek szakembereink által kidolgozott egész napos tehetség-beválogatáson (matematikából és szövegértésből írásbeli tesztek, a többi pályázóval közös tematikus drámajáték, személyes interjú és portfólió bemutatása) kell részt venniük. Az elért eredmények alapján a szakemberek rangsorolják a pályázókat és a Kuratórium dönt arról, hogy ki kerül be az Életút Programba, amiről minden résztvevőt és ajánló iskolát levélben tájékoztatunk.