MCC

MCC

Csütörtök este (szeptember 29.) részt vettem a Mathias Corvinus Collégiumban tartott konferencián, melynek fő témája az Európai Uniót sújtó migrációs válság volt.

„A konferenciát Gulyás Gergely, a magyar Országgyűlés alelnöke nyitotta meg. Bevezetőjében kiemelte: igaz, hogy Magyarországnak számos vitája van az EU intézményeivel, annyi bizonyos, hogy az Uniónak nincsen más alternatívája. A brexit bebizonyította, hogy az európai politikusoknak komolyan kell venniük a nemzetállami érdekeket, a döntések meghozatalánál számolni kell az országok egyéni érdekeivel. A migrációs válsággal kapcsolatosan annyiban egyetértés van a kormányon belül is, hogy a háború elől menekülőket be kell fogadni. Annak eldöntését, hogy kik tartoznak ebbe a kategóriába, nemzetállami hatáskörbe kellene helyezni. Utalt arra is, hogy az Európai Uniót alkotó tagállamok között értékvita van. A kelet-európai államoknak egyáltalán nem érdeke, hogy párhuzamos kultúrák éljenek egymás mellett. Az értékvita mellett értékválságról is szó esett: alelnök úr szerint a nyugat értékválsággal is küzd, jelenleg a visegrádiak érzik kötelességüknek az európai értékek védelmét. A bevezető után kerekasztal-beszélgetésre került sor. A meghívott előadók sok kérdésben nem értettek egyet. Annyiban azonban konszenzus volt, hogy az európai politikusoknak érdemben kell foglalkozniuk az Uniót érintő válság megoldásával, valamint új, átgondoltabb európai politikára van szükség.”

Bédi Norbert, Jászberény 1