Diploma

Diploma

Az egyetemen eltöltött öt év zárásaként júliusban végre átvehettem a diplomám, amelynek megszerzéséhez nagyban hozzájárult az Alapítvány támogatása. Túl kilenc vizsgaidőszakon, szakdolgozatvédésen és záróvizsgákon, summa cum laude minősítéssel végeztem az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. Kezemben a diplomámmal, immár pályakezdő jogászként szeretnék ezúton is köszönetet mondani az Alapítványnak, és minden munkatársának, aki hozzájárult, hogy sikerrel vehessem az akadályokat, és a tanulmányaimra koncentrálva tudjam teljesíteni az egyetemi vizsgákat. dr Lévay Melitta, Jászság 1-es csoport