Érdekképviseleti Fórum ülés Pécsen

Érdekképviseleti Fórum ülés Pécsen

Az évenkénti második Érdekképviseleti Fórum ülést tartottunk a Pécsi Közösségi Házban, november 17-én, a delegált tagok közreműködésével. Az ülésen Kerekes Edit a Pécs 1 csoport képviselője-aki az őszi Mohácson megtartott éves alapítványi fórum ülésen képviselte Pécset- beszámolt az ott elhangzottakról a tagoknak. Tekintettel arra, hogy ebben a tanévben a házban egy korosztály érintett a portfólió védésben, ennek miben létéről, fontosságáról, feltételekről, feladatokról, beszélgettünk. Pályaválasztási orientáció is szóba került, a reális jövőkép, énkép kialakításának fontossága. A szociális ösztöndíj rendszer átalakítása, lehetséges változtatások, rendszerének felépítése, ez azonban még kialakulóban van. Nyelvvizsgák, nyelvtanulás kiemelt szerepe, a felsőoktatási felvételi tükrében. Aktuális pályázati lehetőségek, pályázás, motiváltság, kreativitás előtérbe helyezése. Az újonnan bevezetett projekt rendszerről is szó esett annak miben létéről, céljáról, eddigi tapasztalatokról, azokban a házakban ahol bevezetésre került. A jelenlévő szülők, gyerekek saját meglátásaikat, tapasztalataikat is megosztották egymással tekintve, hogy több korosztályból kerülnek ki a házbéli gyerekek. Az idő, mint mindig hasznosan telt, kötetlen beszélgetéssé alakult. Találkozunk tavasszal a következő ülésen!