Jászsági legendák nyomában – Jánoshida

Jászsági legendák nyomában – Jánoshida

“A Jászság településein rengeteg legenda, történet kering, melyek mindegyike egy-egy érdekes múltbéli eseményen alapul. A Jászság 4-es csoport érdeklődő fiataljai már az elmúlt évben is felfedezték Jászságunk értékeit, hiszen a csoportba járó gyerekek településeit meglátogattuk és megismertük nevezetességeiket. (A címlapfotók ezen alkalmakkor készültek.) Folytatásként az idei online oktatás alatt sem tétlenkedtünk és a gyerekek a saját településükön kutattak legendák után. Ezeket a történeteket szeretnénk most bemutatni sorozatunkban. Harmadik helyszínünk Jánoshida, ahonnan Kállai Regina izgalmas gyűjtését ismerhetjük meg. Ami számomra azért is szívet melengető, mert 25 évig éltem Jánoshidán, és gyerekkoromban sokat hallgattam Albert atya tanulságos történeteit a hittan órákon, illetve rengeteg kedves emlék fűz szülőfalumhoz.” Hábenciusné Balla Andrea, mentor

A könnyező Mária-szobor története

Sebestyén Albert (1931-2000) plébánost – aki 35 éven át szolgált Jánoshidán – a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra. Halálának évében a Fatimából hazatérő egyik zarándok egy Szűzanya-szobrot hozott és a szeretett plébános sírjára helyezte. A szobrot a sekrestyés bevitte a templomba és egy éven keresztül a templomban volt, amíg az egyházközség egy fülkét készíttetett a szobornak műkőből, melyet üveglappal zártak le. 2003. március 15-én, Magyarország nemzeti ünnepén, temetői tartózkodásuk alatt imádkozók vették észre, hogy a Szűzanya-szobor jobb szemhéjából az arcra széles sávban folyadék csorgott, amelyet sárga színűnek lehet látni. Ez a folyadék összegyűlt, onnan nem távozott el, nem párolgott el, ott szilárdnak tűnik. A „könnyezés” következő eredményét július 13-án észlelték, amikor az állon az eredeti csöppek alatt áttetsző könny is megjelent és azóta az alsó szemhéj enyhén duzzadtnak látszik. Október 13-án azt tapasztalták, hogy a szemből kifolyt folyadék egyre erősebb, nagyobb mennyiségű és az alsó szemhéj jelentősen duzzadt állapotban van. Egyidejűleg felfedezték, hogy a sárga színeződés – a szemhéj alatt – a bal orcán is megkezdődött és ott egy színtelen, áttetszőnek felfogható kicsi csepp is mutatkozik. A hívők szerint a Szűzanya jelenése a jó Isten könnyeivel figyelmezteti az emberiséget a megtérésre, a bűnbánatra. A jelenés észlelése óta tartanak Fatimai napokat Jánoshidán.

Az alagúti legenda

A másik legenda, hogy az egykori premontrei rendház, illetve a tőle nem messze elhelyezkedő templom között egy alagút húzódik. Sőt, az sem elképzelhetetlen, hogy annak idején talán egy alagút rendszert is kiépítettek évszázadokkal ezelőtt a faluban. Mindkét épületnek van pincéje, és azok egymással szemben helyezkedtek el. A hetvenes évek derekán zajlott kutató munka azonban nem tért ki arra, hogy feltárják az alagutat, nem vizsgálták annak létezését. Azt pedig végképp nem lehet tudni, hogy mi lehetett volna a funkciója az alagútnak, hiszen a két épület alig néhány méterre van egymástól. Elképzelhető, hogy védelmi funkciói voltak, akkor is elérhető volt a templom a szerzetesek számára, ha valamilyen ok miatt nem léphettek ki a rendházból. Konkrétabb információ azonban nincs erről, így a valóság tartalmát is csak megbecsülni lehet. Kállai Regina Jászság 4-es csoport

Ismerjük meg Jánoshidát és a település himnuszát az alábbi videó segítségével: