I. helyezést értem el

I. helyezést értem el

Az idei évben május 6-án került sor a Tudományos Diákköri Konferenciára a Szolnoki Főiskolán, melyre már hónapok óta készültem.

Dolgozatom címe a „Globális élelmiszerpazarlás és helyi szintű problémaelemzés – A Szolnoki Főiskola hallgatóinak élelmiszervásárlási és hulladékkezelési szokásai” volt, ami egy több mint 40 oldalból álló tudományos dolgozat. A Konferencián 15 perc állt rendelkezésünkre, hogy egy prezentáció keretében bemutassuk dolgozatunk témakörét és saját kutatásaink eredményeit, illetve az abból levont következtetésinket és javaslatainkat. Az eredményhirdetésre 2015. május 14-én került sor. A több hónapos kutatómunkám végül meghozta az eredményét és nagyon büszke vagyok arra, hogy elhozhattam az első helyezést, amiért a Kitüntető Oklevelet személyesen, a főiskola rektora adta át. Emellett hálával tartozom Konzulensemnek a dolgozatom megírásában való segítségnyújtásért. Eltökélt célom, hogy az országos fordulón is a lehető legjobb helyezést érjem el dolgozatommal.

Cserna Vivien, Jászság I. csoport