Szülői értekezlet és Érdekképviseleti fórum Szentesen

Szülői értekezlet és Érdekképviseleti fórum Szentesen

Mindkét szentesi csoport április 21.-én tartotta meg a tavaszi szülői értekezletét a Közösségi Házban. Az Életút Nap volt az elsődleges téma, amit a gyerekek és mi is nagyon várunk. Fontos és aktuális volt beszélni az egészégkárosító anyagok- tudatmódosító szerek használatáról, fogyasztásáról. Ezt követően a témához kapcsolódóan a részvételi nyilatkozat aláírására is sor került. Az előttünk álló hónapok programjainak átbeszélésével folytatódott a szülői értekezlet, a táborokkal kapcsolatos tájékoztatást hallgatták meg a szülők. Az időpontok egyeztetése, pontosítása megtörtént. Az esetlegesen felmerülő kérdésekAre készségesen, segítőkészen válaszoltunk. Az értekezlet kötetlen beszélgetésekkel végződött, melyben már szóba került a továbbtanulás, ami bár még messze van, de időben fel kell készülni a döntésre, hogy mindenki megtalálja a számára legjobb iskolát és választott hivatást.

Az értekezlet után ült össze ebben a tanévben második ülésére a szentesi Közösségi Ház érdekképviseleti fóruma. A megbeszélésen a fő téma a szorgalom, motiváció és kitartás volt, a mobiltelefon és az egészség károsító anyagok fogyasztása az éves projektünkhöz kapcsolódva is aktuális témának bizonyult. Életkoruk előrehaladtával egyre indokoltabbá válik gyermekeinknek a közös programokba való bekapcsolódása segítőként is. Erre hívtuk fel a gyerekek figyelmét és kértük, hogy aktívan, együttműködve vegyenek részt nemcsak házunk életében, hanem az Alapítvány rendezvényein is. A következő tanév sorsdöntő lesz a fiatalok életében, így már most nagyon foglalkoztatja őket és szüleiket, hogy milyen irányba, milyen területen folytassák a gyermekek tanulmányaikat, lehetőség szerint a számukra legjobb iskolában.

Őzéné Törőcsik Márta, Kovács Sándor mentorok