Szülők Akadémiája Szegeden

Szülők Akadémiája Szegeden

A mai alkalommal (október 25.) szülők számára tartottam csoportos foglalkozást, melynek témájaként a gyerekek pályaorientációja, pályaválasztása lett megjelölve.

Természetesen – a pszichológia jellegéből fakadóan – több olyan összefüggés is felmerült, melyeket érintve a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdések is előkerültek.

A foglalkozás időtartama alatt törekedtem az oldott, feszültségmentes légkör megteremtésére – a laikus érdeklődők igényeinek rendszerint ez felel meg – olyan módon, hogy időnként odavágó szakmai megjegyzésekkel mégis fenntartsuk a helyzetnek megfelelő komoly viszonyulást.

Igyekeztem egyoldalú, előadás-jellegű foglalkozás helyett interaktívvá tenni a helyzetet.
A várakozásomnak megfelelően több személyes érintettségű témafelvetés is megjelent, melyek részletes megbeszélésére – lévén, hogy konvergens vonalvezetés volt a cél – nem volt mód.

Az érdeklődő, együttműködő légkör optimizmusra ad okod a jövőbeni hasonló alkalmak megszervezését illetően. Összességében pozitívnak és előrelátónak értékelem a foglalkozást, melynek gondolatébresztő hatása remélhetően a szülők Alapítványhoz fűződő még bizalmasabb és nyitottabb viszonyulásában lesz mérhető.

Fenyvesi Tamás pszichológus