Természettudományos projekt- Pécsi Közösségi Ház

Természettudományos projekt- Pécsi Közösségi Ház

Projektünk harmadik elemében (április 08-09.) a korábban elsajátított tudást mobilizáltuk, amely középpontjába a diákok kreativitását helyeztük. A természettudományos felfedezések eredményeit és a mögöttük húzódó történelmi, társadalmi környezetet vettük sorra és a tevékenységük napjainkra gyakorolt hatását elemeztük. A diákok az előadás keretében egy ma már a mezőgazdasági gyakorlatban is alkalmazott technika fejlesztésének lépéseivel ismerkedhettek meg. Programunk középpontjába a tanulói kreativitást helyeztük. Nyolc állomáshelyen az egyszerű, háztartásban is megtalálható eszközökből, anyagokból kellett kísérleteket megtervezni, kivitelezni és rögzíteni a csoportoknak. A csoportokon belül a diákoknak körülhatárolt feladatuk volt, ugyanakkor a feladat megoldása feltételezte a diákok közötti kooperációt. A korábban elsajátított jegyzőkönyvkészítés lépéseit felhasználva a diákok rögzítették a tervezés folyamatát, és fázisait fotókkal dokumentálták. Az állomáshelyek kialakítása során célunk volt, hogy a diákok tudását és kreativitását úgy mobilizáljuk, hogy a természettudományos tudás teljes spektrumát lefedjük. Így a diákok tervezhettek nagyítót, megjeleníthettek láthatatlan információt vagy vizsgálhatták az eltérő oldódási folyamatokat. Dénes Eszter fejlesztőtanár

A projektről készült fotók a Galériában megtekinthetők.