Új tanév, új projektek – idegen nyelvi projekt

Új tanév, új projektek – idegen nyelvi projekt

Megkezdődött a Pécsi Közösségi Házban az intenzív három hónapos idegen nyelvi projekt ( október 04.). A nyelvoktatás négy angol és két német csoportban folyik nyelvi szintenként. Minden esetben cél, hogy a kiscsoportos nyelvoktatás során minél színesebb, szélesebb látókörben fedezzék fel az idegen nyelv szépségeit. Az iskolában elsajátított tananyag jó alapként szolgál az Alapítvány által biztosított célzott nyelvtanulásra. Bízunk benne, hogy a tavaszi államilag elismert nyelvvizsgákon sok szép eredményt érnek el a pécsi csoportok tagjai. Bálint- Orsós Andrea, Borsy Luca, Gál András mentorok

Így láttuk mi…

Miért jó ez a képzés?

“Mert intenzív és egy dologra koncentrál, ez különösen jót tesz a nyelvi kompetenciák fejlődésének

– kis létszámú csoportok ideálisak a kommunikatív feladatokhoz és minden tanulóra sok figyelem jut

– szintjükben jól bemért, korban egymáshoz illő tanulók a csoportban, akiknek hasonlóak a céljaik és elvárásaik

– tehetséges és motivált gyerekek, akikkel könnyű együtt dolgozni.” Andókné Pörnecz Gabriella angol fejlesztőtanár C1 szint

„Mert a projekteknek köszönhetően intenzíven tudjuk a nyelvtudás fejlesztése mellett a diákok önbizalmát és szociális készségeit fejleszteni.

– A témakörök alaposabban átjárhatóak, ezzel mélyíthető és bővíthető a diákok nyelvtudása.

– A kis létszámú csoportok sokkal alkalmasabbak a kommunikáció központú oktatásra. –

“Mert életre kelt” a Közösségi Ház” Jobbágy Kata német fejlesztőtanár B2 szint

„A tömbösített órákon több lehetőség van a megtanultak ismétlésére, ami kiemelten fontos a nyelvtanulás során. Alkalmanként több szemszögből, több feladattípussal gyakorolhatóak és fejleszthetők a témakörök, mind szókincs, mind beszédkészség fejlesztés szempontjából. A közös feladatok sem maradnak el, mégis beleférnek az egyéni fejlesztések plusz feladatlapok segítségével. Ez a heti egy alkalommal csak a közös munka rovására valósulhatott meg, ezáltal a fejlesztés egyéni és csoportszinten is történik egyszerre.” Czimondor Csilla német fejlesztőtanár B1 szint

„Mert a kizárólagosság januárig (csak nyelvi fejlesztő órák) mindenképp jótékony hatással lesz a diákoknál a felkészülés során.

– A csoportok közötti átjárhatóság megteremti a lehetőségét a motiváció fenntartására.

– A vegyes csoportok elősegítik az összetartást.” Pap Tamás angol fejlesztőtanár B2 szint

Az új projekt alapú nyelvi órák sokkal intenzívebb tanulást biztosítanak. Változatosabb feladatokkal elmélyíthetjük a tudást és a megfelelően kialakított nyelvi szintek miatt gyorsabb a haladás. Célirányos fejlesztéssel a motiváció sem okozott problémát. A diákoknak lehetőségük van egymástól is tanulni.Gál András angol fejlesztőtanár B1 szint

 

          

 

Elindulunk

A Mohácsi Közösségi Házban ugyan kicsit álmosan, de jó hangulatban kezdődött el a 2019/2020-as tanév első szombati képzési napja. A héten összefoglalásra kerültek a különböző nyelvi csoportokra vonatkozóan a tavalyi időszak tapasztalatai. A következtetéseket levonva meghatározásra került az idei tanév célja és az, hogy milyen eredményeket várunk. Tanulóink megértették, hogy a nyelvvizsgára történő felkészítés kiváltság és csak azok számára adatik meg, akik – a 3 hónapos nyelvi tréning időszaka alatt – komolyan veszik a felkészülést, hiszen csak ilyen szemlélettel lehet sikert elérni!

Mi angol és a német nyelvi fejlesztők a legjobb tudásunkhoz mérten fogjuk a ránk bízott feladatot elvégezni, hiszen egy nyelvi fejlesztő számára, a legnagyobb elismerés a sikeres nyelvvizsga! E cél érdekében, a gyerekek motiváltságát fenntartva kezdtük el a 3 hónapos rendszeres és hatékony munkát!  Predács Andrea és Tóth Tünde angol/német nyelvi fejlesztőtanár

 

Jászság

Októberben a Jászsági Közösségi Házban is elindult a nyelvi projekt. A tudásszintünknek megfelelően kerültünk az egyes csoportokba, így különböző korú tanulók vagyunk most együtt. Kiscsoportokban tanulunk, A1-C1 szinten.  Ebben a félévben a nyelvtanulás a legfontosabb feladatunk, majd a nyelvvizsgák megszerzése, nekünk 12. osztályosoknak különösen, hiszen a második B2, vagy egy C1 nyelvvizsgáért, kapunk csak plusz pontot az egyetemi felvételik során. Nagy Dávid Martin Jászság 1.