Utazás a kémia és a biológia határterületein

Utazás a kémia és a biológia határterületein

Projektünk második eleme (március 11-12.) az ismeretek alkalmazására épült. A diákok korábbi ismereteinek szintetizálását helyeztük a középpontba és az egyszerűen, akár mindennapi életben megjelenő és kivitelezhető kísérleteket, most pontos tervezésen és mérésen, majd kiértékelésen alapuló gyakorlat váltotta fel. Első lépésben a diákok elsajátították a kísérleteke megtervezésének alapjait, a jegyzőkönyv készítés menetét. Kettő virtuális kísérletről kellett jegyzőkönyvet készíteni, amellyel előkészítettük a második nap programját.

Mielőtt beköszöntött volna a márciusi ’hosszú hétvége’, a Természettudományi Kar Kémiai Intézetének meghívására a Csányis diákok a Pécsi Tudományegyetemen vendégeskedtek. Annak érdekében, hogy mindenki kézzelfogható közelségbe kerülhessen a laboreszközökkel, a csapat két kisebb csoportot formált, és külön utakon indult el.

Keleti program – PTE Szentágothai János Kutatóközpont: A program keretében látogatást tettek a Szentágothai János Kutatóközpontban, a PTE egyik korszerű, a fizikai kémia laborjában. A Dr. Ősz Katalin docens asszony által összeállított és felügyelt laborkísérletek során a diákok megtapasztalhatták, hogy az elsőre tudományosan hangzó ’fizikai kémia’ milyen erősen jelen van a mindennapjainkban. Az eredményeket az elkészített jegyzőkönyvek tartalmazzák.

Nyugati program – PTE-TTK Kémiai Intézet, Alkalmazott Molekuláris Tudományok külső tanszék: Pécsi Tudományegyetem és Soft Flow Kft., hosszú évek óta fennálló, hatékony szakmai együttműködés eredményeként; egy évvel ezelőtt Alkalmazott Molekuláris Tudományok (AMT) néven külső tanszéket alapított. A labor fő tevékenysége immunanalitikai módszerfejlesztés. A diákok itt hallhattak a gombák által termelt toxikus anyagokról, a mikotoxinokról; hiszen a cég ezen anyag mérésére számos megoldással rendelkezik. A cég munkatársai fontosnak tartják, hogy a diákok, hallgatók megismerjék a Soft Flow Kft.-nél alkalmazott technológiák, módszerek és rendszerek elméleti és gyakorlati hátterét, ezért az AMT laborban elérhető készüléket alaposan ’szemügyre vették’ a diákok. Dr. Czéh Árpád az AMT tanszékvezetője elmondta; amennyiben egy-két hallgató a pályaválasztáskor úgy dönt hogy az orvosi pálya mellett fontolóra veszi a biológus/biotechnológus pályára való jelentkezést is; már elértünk valamit. Dénes Eszter fejlesztőtanár

A temészettudományos projektről készült fotódokumentáció a Galériában megtekinthetők.