Első évem a P3 csoportban

Első évem a P3 csoportban

Nagy kihívásként tekintettem a 2013-2014-es tanévre a Csányi Alapítványnál, ahol fejlesztő tanárként angol nyelvet tanítok.

Bár volt egy egyéves óraadói tapasztalatom, az itt megszerzett szakmai és emberi élmények nagyon sokat jelentenek számomra. Igazi kihívásként éltem meg, hogy az 5-es korosztályt taníthattam angolra. Próbáltam beszéd centrikus, de egyben a nyelvtani szabályokra hangsúlyt fektető órákat tartani, sokszor játékos módon. Úgy érzem, hogy nagyrészt sikerült azokat a célokat megvalósítani, melyeket év elején lefektettünk.  A gyerekek rendkívül jól szerepeltek a szóbeli vizsgán, melyen jelen lehettem. Ez egy új tapasztalat volt számomra is, hogy vizsgahelyzetben figyelhettem meg a kis diákokat. A négy témát ki-ki a maga módján jól begyakorolta  a tanóra és az otthoni elmélyítés keretében. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a jövő tanévben, még inkább szeretnék segíteni a szóban való szerepléstől való félelem, nyelvi gát leküzdésében. Ez az izgulási faktor nagy szerepet játszik a nyelvtanulás folyamán, és tapasztalatom szerint a vizsgán inkább negatív irányban befolyásolja a teljesítményt. Azonban akadt olyan tanulónk is, akiből a vizsgadrukk minden tudást kihozott. Összegzésképpen elmondhatom, hogy már alig várom a következő tanévet, amikor is egy szintet emelve tovább folytathatom a munkám, ami egyben az életem.

Bali Zsanett, Pécs