Félévi szóbeli nyelvi vizsgák

Félévi szóbeli nyelvi vizsgák

Elérkezett a december és vele együtt az Alapítványi félévi szóbeli nyelvi vizsgák ideje is. A járványhelyzet miatt a személyes vizsgák mellett biztosítottunk lehetőséget a diákok számára az online vizsgázásra is. Mindenki, aki jelentkezett a nyelvi versenyre, lehetőséget kap arra, hogy ne csak írásban, de szóban is megmutathassa, mennyit sikerült csiszolnia nyelvtudásán az elmúlt hónapok során.

Pécs: december 3-án, pénteken 26 pécsi támogatott adott számot idegen nyelvi kompetenciájának aktuális szintjéről. A megmérettetés online, 4 vizsgabizottságban, nyelvenként és nyelvi szintenként elosztva történt.

„A gyerekek ezen a délutánon immár sokadszorra tehették próbára magukat élőben a nyelvi vizsgán. Örömmel láttuk, hogy komolyan vették a felkészülést és nagyon jól teljesítettek az éles vizsgán az online térben. A vizsgán nyújtott teljesítményük alapján egyértelműen látszott, hogy az eddigi munkájuk nem volt hiábavaló, sőt bebizonyosodott, hogy pár hónapon belül mindenki nyelvvizsgára bocsájtható.”  Miklya Veronika és Pap Tamás nyelvi fejlesztők

„Az idei nyelvi vizsga németes szekciójában 8 tanuló vizsgázott, akik immáron sokkal biztonságosabban mozogtak és vizsgáztak az online térben, így maga a vizsga is gördülékenyebben zajlott. Ez a magabiztosság a feleleteken is látszódott, mindenki igyekezett önmagából a legtöbbet kihozni.  A vizsga sikerét az is mutatja, hogy minden vizsgázó számára tudtunk fejlődési pontokat kijelölni, amelyek segítségével az év végi vizsgán még szebb eredményeket tudnak majd elérni.” Czimondor Csilla, Jobbágy Kata, nyelvi fejlesztők, Bogdán Mária Eszter, Nagybajom 1-es csoport, McDaniel College, kommunikáció szakos hallgató

„C1 szinten négyen vizsgáztak angolból. A feleletek során három feladatrészt teljesítettek, az interjúkérdések környezetvédelem, média, szórakozás és politika témákban kezdődtek, majd vitafeladatokkal folytatódott az online megmérettetés. Végül a képleírásban már teljesen önállóan kellett az adott témakörökről beszélni pl.: közlekedés, okos eszközök, társadalom. A vizsgázók mindannyian megállták a helyüket, szép eredmények is születtek.” Gál András mentor és nyelvi fejlesztő, Járay Bianka, Pécs 2-es csoport, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, anglisztika szakos hallgató

„Az alapfokú nyelvvizsgával rendelkező csoportból 7 tanuló vizsgázott, hogy megmérettesse magát a következő nyelvi szint (a középfok) kapujában. Három tipikus nyelvvizsga feladatot kellett teljesíteniük: 1. irányított társalgás a középfokú témakörök alapján, 2. szituációs párbeszéd a vizsgáztatóval és 3. önálló téma kifejtés képi stimulus alapján. Általánosságban elmondható, hogy a tanulók tudásszintje és nyelvi képességei szépen fejlődtek, még a nehezebb témakörök tekintetében is logikusan felépített, összeszedett feleleteket hallottunk. 4 tanuló 90% feletti teljesítményt nyújtott, kettő 80% felettit és a „leggyengébb” eredmény is 75%-os volt, amely a bőven meghaladja a B2-es vizsgán elvárt 60%-os küszöb szintjét. Megállapíthatjuk, hogy a vizsgán résztvevő összes tanuló elérte a középfokú nyelvvizsga szintjét és, ha tanácsainkat megszívlelik és beépítik a felkészülésük hajrájába, akkor a közeljövőben vizsgára bocsáthatók.” Pálffy Éva és Andókné Pörnecz Gabriella nyelvi fejlesztők

Jászberény: a Jászberényi Közösségi Ház csoportjai december 2-án adhattak számot idegen nyelvi tudásukról.

„A gyerekek vizsgán nyújtott teljesítményével elégedett vagyok. Többségük komolyan vette és lelkiismeretesen felkészült. A vizsga felépítése hasonlított az igazihoz, így kaphattak egy kis ízelítőt belőle, valamint szerezhettek egy kis rutint is. Vizsgáztató társam Szappanos Ádám volt, aki fiatal kora ellenére, vagy éppen emiatt, nagymértékben segítette a gördülékeny munkát. Remek és mindig a gyerekek szintjének megfelelő (B1, B2) kérdéseivel és közvetlen stílusával hozzájárult ahhoz, hogy a vizsga jó légkörben történjen. Tervem szerint jövő tavasszal néhányan a B2-es csoportból, akik addigra megfelelően felkészültek, megpróbálhatják a középfokú nyelvvizsgát, illetve a B1-es csoportból mindenkit szeretnék jelentkeztetni az alapfokú nyelvvizsgára.” Szabó András, nyelvi fejlesztő

A szóbeli vizsgán a csoport többsége jól teljesített, kommunikatívak voltak. Viszont vannak, akiknek még egy-egy téma kifejtéséhez a tartalmat, illetve a szókincset bővíteni kell. Az előző vizsgához képest most igényesebb feleleteket hallottunk. A csoportban egy diák már rendelkezik középfokú nyelvvizsgával, ő a C1-esre készül. A többiek januárban mennek a B2-es vizsgára.” Némediné Béres Judit, nyelvi fejlesztő

„Első alkalommal vehettem részt a nyelvi versenyen mint vizsgáztató, és ez hatalmas megtiszteltetés és öröm volt számomra. Egyrészről azért, mert még tanári pályám elején vagyok, így minden diákkal kapcsolatos helyzet tanulságos számomra. Másrészről pedig a csányis gyerekek tehetségét felmérni különlegesen felemelő. Véleményem szerint a vizsgázók kihozták magukból a maximumot, ami a felkészítő tanár munkájának is köszönhető. Voltak kiemelkedően szép teljesítmények, amelyek sokak számára példa értékűek. Ha pedig némi bizonytalanság volt fellelhető, akkor a tanárok, mentorok, valamint jómagam tanáccsal segítettük a tanulót a további sikerek elérése érdekében. Úgy gondolom, hogy a Csányi Alapítványnál előny, hogy a tanuló szorosan együttműködhet tanárával, minden segítséget igénybe vehet, amire a közoktatásban sajnos a magas tanulói létszám és túlterheltség miatt nincs lehetőség, hiába egy alapvető lépcsőfokról van szó a sikerre vezető úton.” Kohári-Nagy Boglárka önkéntes

„A vizsga két részből állt: az első részében a vizsgáztató kérdéseire kellett választ adnunk, a második részben pedig a kapott tételről kellett folyamatosan beszélnünk. Én a vásárlást és az évszakokat húztam. Nagyon féltem először, de a vizsgáztatók nyugodt, barátságos hangulatot biztosítottak. A második résznél már nem is figyeltem az időre, így András bácsi szólt rám, hogy csak pár percem maradt hátra. Miután végeztünk megtudtam az elért pontszámomat. Tudásomat nézve nem ennyire számítottam. Pozitívan csalódtam magamban.” Tamasi Tilda Jászság 3-as csoport

Angolból a középfokú nyelvvizsgára készülök, kíváncsi voltam hol tart a tudásom. A vizsga a vártnál szerintem sokkal jobb hangulatban telt. A zenét és a nyelvtanulást kaptam meg témakörnek, amiről szívesen beszélgettem tanárommal és Ádámmal. Végül az eredmény a vártnál is jobban sikerült.” Szücs Márk, Jászság 3-as csoport

Mohács:

„Az idei évben öt különböző bizottságnál vizsgázhattak a gyerekek öt délutánon át angol és német nyelvből. Komolyan vették a megmérettetést, jól teljesítettek és kihozták magukból a legjobbat, így születtek igazán kiemelkedő eredmények is. Volt néhány vizsgázó, aki még egy kicsit megilletődött az online-tér miatt, de a legtöbben már otthonosan mozognak benne. Szeretnénk megköszönni a Közösségi Házak lelkes egyetemistáinak, Benczúr Annának, Roubál Nikolettnek, Járay Biankának és Szappanos Ádámnak, hogy már sokadik alkalommal vállalták a mohácsi gyerekek vizsgáztatását is. Az ő felkészültségük és barátságos hozzáállásuk is nagyban segítette a vizsga sikerességét. Jó volt látni, hogy mennyire örülnek egymásnak, sokkal felszabadultabban kommunikáltak a gyerekek.” Predács Andrea, Tóth Tünde nyelvi fejlesztők

Nagybajom:

December 10-én Péntek délután a Csányi Alapítvány Nagybajomi Közösségi Házában is folyamatosan zajlottak a nyelvi verseny online szóbeli fordulói. A gyerekek angol-és német nyelvből 2-2 bizottság előtt adhattak számot tudásukról.

„Lelkiismeretesen készültem a vizsgára, – hiszen nagy a tét, mert nagy részben ezen múlik, hogy kijuthatok-e külföldi nyelvi táborba – hogy minél több pontot érjek el. Kíváncsi voltam arra is, hogy mennyit fejlődött az angoltudásom az alapfokú nyelvvizsga letétele óta.”

(Orsós Jázmin, Nagybajom 1-es csoport)

„A német vizsga két részből állt: először egy kapott témáról kellett beszélni, majd képleírás következett. Én a napirendet kaptam témaként. Nem éreztem nehéznek, hiszen Andi nénivel régóta gyakoroltunk a vizsgára, ennek köszönhetően magabiztosan tudtam beszélni a tételről.”

(Vajda Milán, Nagybajom 2-es csoport)