Ferenczi György Szakmai Nap

Ferenczi György Szakmai Nap

Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy részt vehettünk a 130 éves Rákospalotai Javítóintézet által szervezett 25. Ferenczi György Szakmai Napon, amelynek a témája a hagyomány és változás volt. A délelőtti programban Alapítványunk operatív igazgatója, dr. Radoszáv Miklós gyermekvédő mutatta be a nemrég megjelent Ferenczi György Emlékkötetet, amely megalapozta a szakmai párbeszédet.

„Az Út örök az Érkezés mulandó.” – írta egykoron az R. M. monogramú, nem túl jó közép-európai költő.

Egy-egy utazás sikeressége, a megérkezés minősége nagyban függ attól, hogy az utazó ismeri-e, felismeri-e az út mentén kihelyezett tájékoztató, veszélyt jelző, vagy éppen kötelező érvényű jelzőtáblákat. Az emberiség jónéhány évszázada nyomtatott formában is összegyűjti az egyes utazásokra vonatkozó szabályokat. A Ferenczi Emlékkötet a gyermekekkel utazók számára tartalmaz jelzőtáblákat.

„A szakemberek számára a partnerségben való gondolkodás szervezeten belül, társszakmákkal együttműködve, illetve leginkább a klienssel való interakcióban sokszor nehézséget okoz. A hatékony együttműködés felelősség és tudásmegosztás is egyben. Gyermekvédelmi szakemberként el kell ismernünk, hogy a kliensek komplex problémával, másként fogalmazva jellemzően sok problémával küzdenek, melyekre komplex, több szolgáltató bevonásával megvalósuló válaszokat kell adni. A családokkal való partneri együttműködés terén alapvető elvárás, hogy a szakemberek elkötelezettek legyenek a segítés irányában, mindez pedig feltételezi, hogy a szakember törekszik a családi rendszer megismerésére és a családi dinamika megértésére, rendszerezi a kapott információkat, az erősségekre épít. A hatékony együttműködés leginkább akkor tud megvalósulni, ha a családoknak van választásuk, képesek a saját sorsukról dönteni, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy meghalljuk a véleményüket.” (Rácz Andrea)

Ezek a gondolatok fejezik ki leginkább azt a komplex megközelítést és teljességre törekvő segítségnyújtást, amit Alapítványunk is képvisel.

Ferenczi György munkásságával arra hívja fel a figyelmünket, hogy muszáj partnernek tekintenünk a feleket: a gyermeket, a szülőt és a különböző nézőpontból az esetre tekintő szakembereket.

A szakmai napon hagyományosan átadásra kerülnek a Ferenczi Emlékplakettek is, melyek között az intézménynek szólót ebben az évben a GYERMEKVÉDELEM egészének adományozta a Kuratórium.

Köszönjük a meghívást, örömmel tölt el bennünket, hogy hírt adhatunk az eseményről.