Kalandozások Európában- MOZAIK- Természettudományos projekt

Kalandozások Európában- MOZAIK- Természettudományos projekt

„MOZAIK” projektünk komplex természettudományos tudást helyez a középpontba, ugyanakkor ezeket részelemekre bontva szeretnénk, ha diákjainkban tudatosulna: a jelen tudományos felfedezései rövid idő alatt a mindennapjaik részévé válnak. Ebből következően pontos ismeretekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy sikeresen tudjanak alkalmazkodni a gyorsan változó környezethez. Projektünk ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a csoportokon belül mindenki megtalálja azon területet, amelyben erősségeit hasznosítani tudja és egyben pótolja esetleges hiányosságait. Továbbá az egyes mozaikok, programelemek úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy a fejlődési folyamatot végig tudjuk követni, amelyről a diákok portfóliói is képet adnak.  A kidolgozás fázisába bekapcsolódtak azok a tanulók, akik ma már valamely egyetem hallgatói vagy az érettségit követően szakirányú képzésen vesznek részt. Így a projekt teljes időszakában építünk tudásukra és a programok lebonyolításához segítségükre, amely mindenképp motiválóan hat a fiatalabbakra. Központi témánk a COVID-19-hez kapcsolódik, amely mozaikjai a vakcina fejlesztésétől a világjárvány okozta társadalmi, gazdasági és lelki hatások feldolgozásán át ível. Kezdő programunkban a diákok egy interjú alapján feldolgozták Karikó Katalin munkásságát. A riportból kiindulva minden csoportnak gondolatokat kellett kiemelni az elhangzottakból, így példaértékű ember, kiváló kutató, példakép és sok más gondolat felkerült a projekt táblájára. Ezen gondolatokból és a vakcinafejlesztéshez kapcsolódó szakkifejezések értelmezésével léptünk tovább a második napon. Hat kialakított helyszínen minden csoportnak feladatalapot kellett megoldani az antigén, antitest, védőoltások, mRNS, PCR témaköréhez kapcsolódóan. A csoportokon belül minden diák önálló feladatot kapott, amelyet szabadon választhattak meg és a teljes megoldáshoz mindenki kutatómunkájára szükség volt. A hatodik helyszínen riport készült a diákokkal, azon témában, hogy mit jelent a világjárvány a saját életükben. A nap végén közösen átbeszéltük azon alapfogalmakat, amelyek köré a feladatok épültek valamint egészségügyi területen tanuló segítő diákunk elmesélte a COVID-19 mintavételei kapcsán szerzett tapasztalatait.” Dénes Eszter, fejlesztőtanár

A projektnap életképei a Galériában megtekinthetők.