Megszereztem az első diplomámat

Megszereztem az első diplomámat

Június 29-én vehettem át a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészeti szak, Közrendvédelmi rendőr szakirány elvégzéséért járó oklevelemet jó eredménnyel. A diplomaosztót követően, július 4-én a Budai Várban ünnepélyes eskütétel keretében tisztté avattak, hadnagyi rendfokozatban.

Szinte felfoghatatlan ez az időszak, a sok tanulás, gyakorlat után most itt állok a valódi felnőtté válás kapujában. Megkezdem munkámat a haza szolgálatának jegyében. Alázattal, sok kitartással és tenni akarással indulok életem következő szakaszába, amely most más lesz, sokkal felelősség teljesebb. Ezt vállaltam 4 évvel ezelőtt és most itt vagyok. Boldog vagyok, hogy megszereztem az első diplomámat, ezen cél eléréséhez sokat köszönhetek a Csányi Alapítványnak, a mentoraimnak és a fejlesztő tanároknak. Nélkülük, az Alapítvány nélkül nem érhettem volna fel ilyen magaslatokba. Az Alapítványban töltött 13 év minden perce sikerem egyik építőeleme. Jobb közösséget el sem tudnék képzelni. Terveim között szerepel még az Egyetem mesterszakának elvégzése is, aminek azonban követelménye a gyakorlati tapasztalat, így ezen cél eléréséhez pár évet várnom kell.

Mégegyszer, tisztelettel köszönöm az Alapítvány Alapítójának, Elnök Asszonyának, operatív igazgatójának, a kuratórium tagjainak, a mentoroknak, tanároknak és minden dolgozónak az alázatos munkáját.

Giber Tibor, közrendvédelmi rendőr Nb2-es csoport