Önkénteskedtünk / Hivatástudat

Önkénteskedtünk / Hivatástudat

Április 27-én a pécsi közösségi házban pályaorientációs nap került megszervezésre, melynek részeként Gálosi Patrik csoport társammal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem általunk érintett karairól tartottunk tájékoztatást a Pécs 2. és Pécs 3. csoportok számára. Ezen előadás magába foglalta részemről a Rendészettudományi Karról szóló felvételi eljárás információit. Felvilágosítást adtam a tisztjelölti és hallgatói jogviszonyok közötti különbségekről, illetve ezek előnyeiről és követelményeiről. Beszámolómat kiéleztem a speciális egészségügyi, pszichológiai és fizikai követelményekre, a jelentkezéshez szükséges középfokú nyelvvizsgára, valamint a sikeres felvételt nyerést követő 5 hetes alapkiképzésre is. A szakokon belül ismertettem a diákok számára a szakirányokat, azok egyéni jellemzőit, feladatait, illetve az egyetem által kibocsátott diploma megszerzését és meghatározott szolgálati munkaviszonyt követő mesterképzéseket is. Patrik az általam elmondottakat kiszélesítette a Had- és Honvédtisztképző Karra, mely hasonló jogviszonnyal, és speciális követelményekkel rendelkezik, de sok területen eltérhetnek, mint például a fizikai felvételi követelmények feladatai és azok végrehajtása. A honvéd tisztjelöltek számára az alapkiképzés tartama is duplája a rendőr tisztjelöltekéhez képest. Csoporttársam kiemelte a kar szakirányai közötti különbséget, hangsúlyt fektetve a 4. félévet követő specializálódásra. Mindketten igyekeztünk az általunk megtapasztalt élményeket, pozitív impulzusokat átadni, a realitás talaján maradva megfelelően bővíteni a „kicsik” tudását ezen a területen, felvilágosítást adni mindenről, ami csak megkönnyítheti és előrébb mozdíthatja a megfelelő szakirány kiválasztását és az egyetemünkre történő sikeres felvételi eljárást. Petrovics Vivien Pécs 2. csoport Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar határrendészeti szak 2. évfolyam