Dr. Varga Dániel

Dr. Varga Dániel

Dr. Varga Dániel vagyok, 1984-ben születtem Kaposváron.

2009-ben szereztem okleveles geográfus diplomát a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. Ezt követően a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán végeztem doktori tanulmányaimat halélettani területen. Jelenleg természettudomány-környezettan tanári szakon tanulok a PTE-n.

A PhD fokozat megszerzése után a Kaposvári Egyetemen kezdtem dolgozni oktatói-kutatói munkakörben, de a munkám jelentős részét az oktatás kötötte le. 2017-ben kineveztek a Guba Sándor Agrártudományi és Természetmegőrzési Szakkollégium vezetőtanárának, így tevékenységeim közt nagy hangsúlyt kapott a tehetséggondozás is, mely során igyekeztem biztosítani a hallgatók számára csoportosan vagy akár egyénre szabottan elérhető, a kötelező képzésen felüli, magasabb szintű ismeretszerzés lehetőségét. A felsőoktatási tevékenységem során folyamatosan törekedtem a tananyagok és a saját pedagógiai kompetenciáim fejlesztésére, és a hallgatókkal való jó személyes kapcsolat kialakítására, mely – véleményem szerint – nélkülözhetetlen feltétele az eredményes munkának.

Ezt a szellemiséget továbbörökítve kívánom folytatni a munkámat a Csányi Alapítványnál, ahol 2024 óta dolgozok mentorként. Célom, hogy a diákokkal megismertessem, hogy az őket körülvevő világ mennyire csodálatosan összetett és milyen sok lehetőséget rejt számukra. Segíteni kívánom őket abban, hogy az egyéni tehetségük kibontakoztatása és fejlesztése mellett minél több lehetőséget kapjanak a személyes fejlődésükhöz, erősödjön a társadalmi és környezeti felelősségvállalás iránti igényük, hogy széles látókörű felnőttekké válhassanak.

 

Dátum

2024. 01. 22.

Kategória

Mentor