Mikics Péter

Mikics Péter vagyok, 1981. március 1.-én születtem Gyulán.

Gyerekkoromat és általános iskolai éveimet a Békés megyében, Biharugrán töltöttem.

Középiskolai tanulmányaimat a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium biológia szakán végeztem, majd 2005-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskolai Karán szereztem biológia-környezetvédelem szakos tanári diplomámat.

A tanulmányaim befejezése után visszaköltöztem szülıfaluban, ahol a helyi napközis csoport vezetése mellett az „Otthonunk a Kis-Sárrét” nyári természetismereti táborok szervezését, vezetését láttam el. 2008-ban költöztem vissza Szegedre, a városban számos környezet- és természetvédelmi játszóházat szervezek civil szervezetekkel.

2010 tavaszától csatlakoztam a Csányi Alapítvány csapatához, a szegedi kettes csoport mentoraként.

Eddigi pedagógiai és szervezési tapasztalataimat kamatoztatom a rám bízott tehetséges gyerekek fejlesztésével.

Dátum

2017. 03. 16.

Kategória

Mentor