Szülők Akadémiája

Szülők Akadémiája

Március 29-ére a Kaposvár 4-es csoport szülőtagjaiként meghívást kaptunk Szigeti Mónika pszichológus „Kamaszok és titkok” című előadására. Valahogy eleve szívesebben megy az ember „csányis szülőire”, hát még ha kiderül, hogy az előadás nem is előadás, inkább interaktív feladatokkal megkezdett beszélgetés. Magunk is meglepődtünk, indításként mennyi jellemzőt, életkori sajátosságot tudunk összeírni egy kamasz gyerekről (A3-as oldalnyit). Aztán részvétteljesen nagyokat sóhajtoztunk, amikor azt kaptuk feladatul, szedjük össze, mennyi nehézséggel kell szembenéznie, megküzdenie egy tizenéves gyereknek (A3-as oldalnyit). Mónika így láttatta meg velünk a felszín mögötti mélységet, az ok mögötti okozatot. Összefoglalóan ő is mesélt a kamaszkor sajátosságairól, majd felvetette a ’titok, titkok’ témakört. Szó esett a szülők és gyermekek intim szférájának meg- és tiszteletben tartásáról. A titok, mint kulcsfogalom szerepelt több összefüggésben is: generációkon keresztül hurcolt, a szülők által megoldatlanul továbbadott, végül a gyerekeken lecsapódott titkokként; frissen kialakított tabukként; a (telefonos) levéltitkok tiszteletben tartásaként. Mindez szemléletes, konkrét példákkal gondolkodtatott el bennünket. A végén – ha sablonosan is, de nagyon őszintén – csak annyit tudtunk mondani: „Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.” Belovitz Judit, szülő