Érdekképviseleti fórum Pécsett

Érdekképviseleti fórum Pécsett

A nyári táborok kezdete előtt gyűltek össze a Pécsi Közösségi Házban a csoportok képviselői, hogy a tavaszi ülésen részt vegyenek. Az ülés témája a kommunikáció fontossága, a különböző kommunikációs csatornák használata, az információ zökkenőmentes áramlása a csoportokon belül és között, az együttműködés fontossága. A jelenlévők megosztották egymás között gondolataikat a fent említett témákban, különös figyelemmel a  mentor-gyermek, szülő-mentor közötti kommunikációra és következetességre. Szó esett még a segítségkérés fontosságáról a közösségen belül, illetve a mentorok szerepéről az összetartozás érzésének kialakításban a gyermekekben és szülőkben. Napirendi pont volt továbbá a gyermek Alapítványhoz való hozzáállásának formálása, helyes irányba terelése, amely téma mindig rejt magában aktuális kihívásokat és fejlesztendő területeket.

Az őszi ülésen a kisebb csoportok képviselői is bevonásra kerülnek a nagyok mellett, hogy az információáramlás minél hatékonyabb legyen, illetve, hogy a közös munkába ők is minél hamarabb bevonódjanak.

Találkozunk ősszel!

Borsy Luca, mentor