Közösségi Házak

Jászberény

Indulás éve 2005

Címünk: Csányi Alapítvány, Jászberény 5100, Déryné utca 6.

Mentoraink: Nagy Ildikó, Oláh Tamás, Sziráki Judit, Hábenciusné Balla Andrea, Szerző Dorina

A Közösségi Ház a Jászság fővárosában, Jászberényben, a város legrégebbi műemlék jellegű patinás épületében kapott helyet, mely egykor, mint Jászkürt fogadó működött. A csoportok tagjai: általános iskolások, középiskolások, és felsőoktatásban tanulmányokat folytató tanulók.

A Közösségi Házban a dráma, önismeret, matematika, szövegértés, informatika, természetismeret, idegen nyelvi fejlesztő foglalkozásainkat kiváló felkészültségű szakemberek tartják. A többi házhoz hasonlóan tanulóink folyamatosan gyarapítják tudásukat a partnereink által szervezett edukációs napokon, kis-szakmai gyakorlatokon és workshopokon.

Nagybajom

Indulás éve 2006

Címünk: Csányi Alapítvány, 7561 Nagybajom, Iskola köz 15.

Mentorok: Némethné Bunovácz Szilvia, Urr András, Szabó Roland

A Kaposvártól 25 kilométerre lévő Közösségi Ház az Alapítvány első saját építésű ingatlana, amely ideális helyszín az Életút Program megvalósításához. A modern, de egyben családias környezet támogató hátteret ad a kistérség tehetséges fiataljainak az iskolán kívüli fejlesztésekhez és szabadidős programokhoz is. Közösségi Házunk otthont ad többek között az alapítványi Foci és Sakkbajnokságoknak, illetve a grafika szekciónak, mely hivatott eldönteni az Össz-művészeti táborban való részvétel lehetőségét. A művészetek iránt érdeklődők élményfestésen vehetnek részt.  2021-ben indult „Delta” projekt része a Dr. Karikó Katalin által támogatott természettudományos alprojekt is, amelyben e tudományág iránt orientálódó gyerekeink dolgoznak. Tevékenységeik közé tartozik az Ötös-Hárs víztározón végzett monitoringozás és a „Madárbarát Kert” program megvalósítása Közösségi Házunk udvarán.

A csoportok tagjai: általános iskolások, középiskolások, és felsőoktatásban tanulmányokat folytató tanulók.

Számos lehetőség kínálkozik a közelben kirándulásra, természetjárásra. Hasonlóan a többi Közösségi Házhoz Nagybajomban is rendszeresen fogadunk külföldi önkénteseket a COMPASS nemzetközi szervezettől, akik segítségünkre vannak a nyelvi képzésben, biztosítva ezzel az interkulturális tanulás lehetőségét. Bár támogatottjaink közül sokan a kistérség halmozottan hátrányos településeiről származnak, mégis szép eredményeket tudhatnak maguk mögött a regionális és országos sportversenyeken, versenytánc kupákon, valamint informatika, matematika, történelem és idegen nyelv versenyeken. Az NI Mentor program támogatásával a tanulók egy csoportja aktív résztvevője a Lego robot programozásnak, aminek célja az algoritmikus gondolkodás és a grafikus programozási nyelv elsajátítása.

Az első támogatottak közül már többen diplomával, illetve szakképzettséggel, és nyelvtudás birtokában teljesítették az Életút Programot.

Kaposvár

Indulás éve 2007

Címünk: Csányi Alapítvány, 7400 Kaposvár, Petőfi utca 11/2.

Mentorok: Fenyő Zsuzsanna, Szövényi Barnabás, Vancsuráné Sárközi Angéla

 

Kaposvár dinamikusan fejlődő egyetemi város egyaránt nyújt számos lehetőséget fiataljainknak is ismereteik bővítésére és a mentoroknak a kulturális és szabadidős tevékenységek megszervezésére. A Kaposvári Közösségi Ház a somogyi megyeszékhely központjában, könnyen és jól megközelíthető és csendes részén található. A 2022 májusában birtokba vett új Közösségi Házunk barátságos és egyben impozáns családi ház. A támogatottjaink szívesen tartózkodnak a Házban, akár fejlesztőórákról, vagy baráti beszélgetésekről vagy akár a családjaink számára szervezett rendezvényeinkről legyen is szó. Jelenleg csoportjaink tagjai általános – és középiskolás, valamint felsőfokú tanulmányokat végző fiatalokból áll. Közösségi Házunk adottságainak köszönhetően ideális teret nyújt a családias, meghitt hangulatú találkozásokra, rendezett udvara a kültéri szabadidős tevékenységek eltöltésére, jól felszerelt termeinkben a minőségi oktatásra.

Hasonlóan a Csányi Alapítvány Közösségi Házaihoz, nálunk is a korszerű oktatási formák kapnak vezetőszerepet a fejlesztőfoglalkozásainkon, a projektoktatás a különböző tudományterületek széleskörű ismereteinek összehangolásában segíti tanulóinkat.  Vannak állandó elemek, mint például az informatikai tudás megszerzését is támogató ECDL bizonyítvány megszerzése, az idegen nyelvi kompetenciafejlesztés az alap, közép, és felsőfokú nyelvvizsgák megszerzésével. Büszkék vagyunk azokra, akik megyei, területi és országos tanulmányi, művészeti és sport versenyeken öregbítik az Alapítvány hírnevét is. Különösen jó érzéssel tölt el minket, hogy többen, az országhatárainkon túl érnek el kimagasló sikert akár tudományos vagy sport területén.

Pécs

Indulás éve 2007

Címünk: Csányi Alapítvány, 7621 Pécs, Mátyás király utca 21.

Mentorok: Bálint-Orsós Andrea, Borsy Luca, Gál András

Pécs Magyarország ötödik legnépesebb városa, a Dél-Dunántúli Régiójának közigazgatási, gazdasági, pénzügyi, tudományos-oktatási, egyházi és kulturális központja, a különböző kultúrák és társadalmak hagyományos gyűjtőpontja. A Közösségi Ház a Mátyás király utcában található. Az elhelyezkedés központi státusza lehetőséget biztosít változatos programok megszervezésére, a pécsi Színház, a Széchényi tér, a Zsolnay Negyed és a Kodály Központ, mind-mind egy karnyújtásnyira találhatók. A csoportok tagjai: általános iskolások, középiskolások, és felsőoktatásban tanulmányokat folytató tanulók.

A Közösségi Házat igazi pezsgés jellemzi. A Közösségi Ház otthont ad a Csányi Band és a Kamarazenekar próbái mellett az össz-művészeti alkotótábor szekcióinak előválogatására és összetartó foglalkozásainak megvalósítására is. Ezen felül tanulóink nemcsak a grafika, festészet, hanem a színjátszás, zene, sakk, társastánc, mazsorett, RSG területén is jeleskednek. A sor itt sem ér véget, hiszen humán és reál területen is otthonosan mozognak tanulóink. Hasonlóan a többi Közösségi Házhoz, Pécsett is kiemelt szerepet kap az alternatív pedagógiai módszerek, korszerű oktatási formák alkalmazása mely a támogatottak iskolai sikerességét elősegíti. Az Alapítvány tevékenységének fókuszában a módszereiben és eszközeiben folyamatosan megújuló, a munkaerőpiac változó igényeihez igazodó képzés áll, amelynek két állandó pillére az idegen nyelvek oktatása és a számítástechnikai ismeretek elsajátítása. Közösségi Házunkban a 3D nyomtatás a projektoktatásba beépítve valósul meg.

A projektoktatás kiváló szakemberek: mentorok, fejlesztő tanárok és az egyes területeken kiemelkedő szakmai partnerek bevonásával történik. Nagy figyelmet fordítunk a pályaorientációs programokon való aktív részvételre, melyeknek köszönhetően tanulóink folyamatosan gyarapítják tudásukat a partnereink által szervezett edukációs, szakmai napokon és workshopokon.

Büszkék vagyunk gyerekeink kimagasló hazai és nemzetközi versenyeken elért eredményeire, melyekkel Alapítványunk hírnevét öregbítik.

Szeged

Indulás éve 2010

Címünk: Csányi Alapítvány, 6723 Szeged, Kis-Tisza utca 12.

Mentorok: Novák Gyöngyi, Mikics Péter, Szabóné André Piroska

Kilenc évig bérelt ingatlanban zajlottak a tehetségfejlesztések, de 2021 őszétől már az Alapítvány tulajdonában lévő hatszáz négyzetméteres műemlékházban folytatódhatott a munka.

Itt jelenleg három csoport működik, és már mindhárom csoportnak vannak egyetemista hallgatói is. Közülük néhányan már megszerezték az alapdiplomájukat és jelenleg mesterképzésre járnak, illetve munkát vállaltak.

Nem csak a széles spektrumú szakirányokon tanuló egyetemistáinkra vagyunk büszkék, hanem a fiatalabb korosztályú gyerekeinkre is, hiszen számos területen jeleskednek.  Van, aki a Csányi Bandet erősíti, vannak, akik a tanult idegen nyelv területén érnek el kimagasló eredményeket, mások a sport területén szereztek nemzetközi sikereket. A Fotó Klub tagjai alkotásaikkal helyi és országos kiállítások meghívottjai. A vízi sportokon kívül a nemzeti válogatott eredményes birkózólánya, és egy ígéretes kick-box tehetség is támogatottjaink közé tartozik.

Továbbá büszkék vagyunk arra is, hogy a Közösségi Házunk a szentesi csoportokkal közösen 2022 év eleje óta részt vesz a Karikó Katalin Széchenyi díjából támogatott alapítványi természettudományos kutatóprojektben.

A házunkban biológiai kutatás, nyelvtanulás, informatikai oktatás, kézműves foglalkozások és különböző területeken zajló egyéni és csoportos fejlesztések zajlanak. A barátságosan berendezett ingatlanban otthon érzik magukat a gyerekek, ahová mindig szívesen jönnek.

Mohács

Indulás éve 2014

Címünk: Csányi Alapítvány 7700 Mohács, Szent István út 23.

Mentoraink: Éles Annamária, Koszta Gergő, Kovácsné Bodor Erika

A Közösségi Ház Magyarország legdélebbi Duna-parti településén, Mohácson található, ahol évente megrendezésre kerül az ezrek által látogatott busójárás, amelyet 2009-ben felvettek az UNESCO szellemiörökség-listájára. A Közösségi Házba a mohácsi és bólyi járás 42 településének általános és középiskoláiból járnak az alapítványi fejlesztő foglalkozásokra. A csoportok tagjai: általános- és középiskolások, illetve egyetemisták.

A Közösségi Ház az Alapítvány második saját építésű ingatlana, amely ideális helyszín az Életút Program megvalósításához. A modern, de egyben családias környezet támogató hátteret ad a kistérség tehetséges fiataljainak az iskolán kívüli fejlesztésekhez és szabadidős programokhoz is. Dráma, számítógép, nyelvi termeken kívül, kellemes kialakítású bel-, és kültéri közösségi terek, vendégszoba, teakonyha és iroda is biztosítja az ideális körülményeket a diákok fejlődéséhez.

SZENTES

Indulás éve: 2020

Címünk: Csányi Alapítvány, Szentes 6600, Kiss Bálint utca 9.

Mentoraink: Őzéné Törőcsik Márta, Kovács Sándor

 

A Csányi Alapítvány legújabban indult közösségi háza egy Szentes szívében található, történelmi múltú épületben működik, jelenleg két, általános iskolás csoporttal. Az idegennyelv, informatika, matematika fejlesztése mellett -a város hagyományait is erősítve- összpontosítunk a drámafoglalkozásokra is. Fontosnak tartjuk a minket körülvevő élővilág és a helytörténet megismerését is, hiszen azt valljuk, környezetünk minél alaposabb ismerete erős gyökerekkel tart minket szülőföldünkhöz. Előbbihez a szegedi bázissal működő Természettudományos kutatóprojekthez történt csatlakozásunk, utóbbihoz saját kutatásaink adnak lehetőséget.