Mentorok

A mentor a kedvet, és a kompetenciát alakítja ki a tananyag elsajátításához. Képes arra, hogy a problémákat újszerű szempontokból vizsgálja meg, eredeti megoldásokat javasoljon, kritikus helyzetekben bátorítást adva dönteni tudjon, és életével példát mutasson.

Kik ők?

Az alapítványi program megvalósítására az Alapítvány elkötelezett és szakmailag felkészült pedagógusok, szociális munkások, gyermekvédelmi szakemberek közül választja ki a mentorokat. A mentorok az Alapítvány főállású munkavállalói.

Mit csinálnak?

A mentor feladata, a csoportjába tartozó gyerekek fejlesztése, a fejlesztő tevékenység megszervezése. A mentor az Alapítványnál dolgozó szakemberek segítségével állítja össze a csoportjába tartozó gyermekek fejlesztési terveit, megszervezi az egyéni vagy csoportos fejlesztő foglalkozásokat, kulturális és sportprogramokat, kirándulásokat, tematikus szaktáborokat. Rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel és az iskolával. Nyomon követi a rábízott gyermekek szociális helyzetének alakulását, részt vesz az egyedi szociális támogatások elbírálásában, lebonyolításában. A mentori munka hosszútávra tervezett feladatvállalás. A mentor szinte észrevétlenül családtaggá válik, aki a mindennapok örömét és nehézségeit is átéli a családtagokkal.

Hol vannak jelen?

Az Alapítvány tevékenysége a különböző régiókban a Közösségi Házak (tehetségpontok) köré szerveződik, ahol adott a lehetőség a fejlesztő foglalkozások, szülői értekezletek, Családi és Nyílt Napok, Szülők Akadémiája programsorozatok megtartására, valamint az aktív közösségi életre. A Közösségi Házak és a mentorok a programon belül egymást is segítő hálózatot alkotnak.